طرح‌های پژوهشی

ردیف

عنوان طرح پژوهش

سال اجرای پژوهش

محل انجام پژوهش

1

بهینه سازی پرس و جو در پایگاه داده توزیع شده

با بکارگیری الگوریتم‌های تکاملی

1386

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

2

طراحی و پیاده سازی موتورجستجوی هوشمند

عامل گرای مبتنی برمحتوا

1384

دانشگاه فردوسی مشهد و

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

3

طراحی سیستم چند عامله مبتنی بر الگوریتم‌های ژنتیک برای جستجوی بهینه منابع اطلاعاتی وب

1384

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

4

ارائه مدلی هوشمند برای کلاس بندی بیماران قلبی

برای جراحی قلب باز

1389

دانشگاه ملی UPM مالزی

بیمارستان مرکزی جراحی قلب

5

مقایسه کارایی الگوریتم جدید ترکیبی PSO-EO با الگوریتم NSGA-II در مسئله انتساب ملوانان

1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

6

ارائه یک متد جدید یادگیری خوشه بندی دسته جمعی مبتنی بر الگوریتم‌های ژنتیکی افزایشی با استفاده از

خوشه بندی فازی میانگینC  آستانه ای

1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

7

پیش بینی نرخ خوردگی در فولاد C3 توسط

روش ANFIS بهبود یافته

1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

8

پیاده سازی یک زمانبند کارا جهت بهبود عملکرد

پروکسی سرورهای شبکه VOIP

1393

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

9

مطالعه‌ تطبیقی الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم زنبورها بر روی توابع معیار

1393

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

10 ارائه مدل کاهش صدمات ناشی از خرابی کارها با استفاده از پیش بینی وضعیت آتی کار در محیط گرید محاسباتی 1394

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد