علاقمندی‌های پژوهشی

1) هوش مصنوعی ، محاسبات هوشمند ، محاسبات نرم

2) محاسبات تکاملی ، الگوریتم‌های ژنتیک ، استعماری ، فاخته ، گرگ خاکستری ، کریل ، فازی ، شبکه عصبی

3) داده کاوی ، تشخیص الگو ، خوشه بندی ، طبقه بندی

4) تئوری ماشین ، یادگیری ماشین


ارسال نظر

Captcha image

نظرات