جوایز و فلوشیپ

1) مقاله منتخب برای انتشار به عنوان فصل چهارم کتاب Advanced Technology در کنفرانس World Academy of Science, Engineering and Technology Conference آلمان سال 2008.

2) مدال نقره جوایز نوآوری‌های ملی دانشگاه UPM مالزی در سال 2011.

3) فلوشیپ تحقیقاتی در زمینه داده کاوی در سیستم‌های پزشکی جراحی قلب باز بیمارستان ملی مالزی.

4) سرپرستی و منتخب شدن تیم برنامه نویسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در مسابقات منطقه ای

     برنامه نویسی ACM.

5) پژوهشگر برتر زیرگروه فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان سال 1396.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات