تحصیلات

مقطع و رشته تحصیلی

حوزه تحقیق

دکتری رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

ارائه روش یادگیری تجمعی مبتنی بر الگوریتم‌های ژنتیکی افزایشی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

طراحی و پیاده سازی موازی الگوریتم‌های ژنتیکی

با استفاده از رابط عبور پیام

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

طراحی و پیاده سازی ماشین تورینگ

برای تصمیم گیری و محاسبات عددی

دیپلم

ریاضی و فیزیک

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد